Medikal Estetik Derneği

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ tarafından Üyelerine (“VERİ SAHİBİ”) ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında Veri Sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. 

Üyelerin Kişisel Verilerinin güvenliğinin sağlanması, MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ’nin öncelikli hedeflerindendir. Bu nedenle, üyelerin Kişisel Verilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuatla uyumlu olarak gerekli güvenlik tedbirleri MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ tarafından alınmaktadır.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı KVKK kapsamında “Bağlarbaşı Mah. Sakızağacı Sok. Aydınlar İş Merkezi No:36 İç Kapı No: 309 Maltepe/İstanbul” adresinde faaliyet göstermekte olan MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ tarafından işlenecektir. İstanbul Küçükyalı Vergi Dairesi, 6141224727 Vergi No’sunda kayıtlı MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ, KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” olarak kabul edilmektedir.

MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ, KVKK kapsamında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uyum Sürecini, uygulama sorumluluğu Veri Sorumlusuna ait olmak kaydıyla, uzman hukuk bürosunun danışmanlığı ve rehberliğinde gerçekleştirmiştir.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz, KVKK tarafından ön görülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere, bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ tarafından işlenecektir.

 1. KİMLİK BİLGİLERİNİZ: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, uyruğunuz, doğum yeriniz, doğum tarihiniz, baba adınız, anne adınız, imzanız, T.C. Kimlik fotokopiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 2. İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ: İş yeri adresiniz, ev adresiniz, telefon numaranız (bildirdiğiniz ev/iş yeri sabit ve/veya mobil telefon numaralarınız), e-posta adresiniz, IP adresiniz ve sair iletişim verileriniz.
 3. MALİ BİLGİLERİNİZ: Banka Hesap bilgileriniz, İban numaranız ve sair mali verileriniz.
 4. GÖRSEL KAYITLARINIZ: MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ’ne üye olabilmek için başvuru formunda istenen fotoğrafınız, tıp fakültesi diplomanızda mevcut fotoğrafınız, medikal estetik uygulama sertifikasında bulunan fotoğrafınız ve sair görsel verileriniz.
 5. MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİNİZ: Medikal estetik uygulama sertifikası numaranız, çalıştığınız kurum, mesleğiniz, unvanınız, kısa özgeçmiş bilgileriniz, tıp fakültesi diploma önlü-arkalı fotokopiniz, medikal estetik uygulama sertifikası önlü-arkalı fotokopiniz ve sair mesleki deneyim verileriniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ

Kişisel Verileriniz, üyelik işlemlerini yapmak, üyelerin taleplerini veyahut şikayetlerini takip etmek, sözleşme süreçlerini veya hukuki talepleri takip etmek, dernek üyeliğine  uygunluğunuzu değerlendirmek, üyelerin memnuniyetine ilişkin aktivitelerini planlanmak ve icra etmek, üyelerle iletişimde olmak, üyelerinin meşru menfaatlerini korumak, dernek aidat ödemelerini kontrol etmek,  mevzuat ve ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında yasal yükümlülükleri yerine getirmek amaçlarıyla KVKK’ ya uygun olarak MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ tarafından işlenecektir. 

Kişisel Verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ tarafından KVKK kapsamında işlenmektedir:

 • Kimlik Verileriniz, üyelik işlemlerini yapmak, üyelerin taleplerini veyahut şikayetlerini takip etmek, üyelerin memnuniyetine ilişkin aktivitelerini planlanmak ve icra etmek, üyelerle iletişimde olmak amacıyla işlenecektir.
 • Mali Verileriniz, dernek aidat ödemelerini kontrol etmek amacıyla işlenecektir.
 • Görsel Kayıtlarınız, üyelik işlemlerini yapmak amacıyla işlenecektir.
 • İletişim Bilgileriniz, üyelerle iletişimi sağlamak amacıyla işlenecektir.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz, üyelik işlemlerini yapmak, dernek üyeliğine uygunluğunuzu değerlendirmek amacıyla işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ

Kişisel Verileriniz, MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ’nin hukuki, mali ve idari yükümlülüklerini yerine getirmesi, meşru menfaatleri gereği ve üyelik işlemlerinin ifası kapsamında;

 • MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ ile paylaştığınız başvuru formunuz vasıtasıyla,
 • MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ’ne ait kurumsal e-posta adresine (Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.) gönderdiğiniz/göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla,
 • Talebiniz üzerine ve gerekli olduğu hallerde; MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ tarafından uzaktan erişim yoluyla online olarak toplantı yapılabilmesi amacıyla, kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hizmet aldığınız uzaktan bağlantı uygulamaları hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram/facebook v.s.) kullanarak MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ’ne ve/veya MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ Yönetim Kurulu Üyelerine gönderdiğiniz yazılı/sesli/görsel (fotoğraf ve/veya video kaydı) mesajlarınız ve bu uygulamalar üzerinden kurduğunuz online sesli/görüntülü aramalarınız vasıtasıyla,
 • Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ’ne ve/veya MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ Yönetim Kurulu Üyelerine ait profil hesaplarına direkt mesaj göndermeniz ve/veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla, toplanacak ve MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacıyla KVKK uyarınca işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz işbu aydınlatma formu çerçevesinde ve KVKK’na uygun olarak, MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ tarafından yetkilendirilen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından “VERİ İŞLEYEN” sıfatıyla; sözlü, yazılı, fotoğraf kaydı alınmak sureti ile toplanmakta, gerekli teknik ve idari güvenlik gözetilerek, fiziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak KVKK’na uygun olarak işlenmektedir.

Bu yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz, KVKK’nun 4. maddesinde öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları çerçevesinde olmak üzere; , üyelik işlemlerinin yapılabilmesi, üyelerin taleplerini veyahut şikayetlerinin takip edilebilmesi, sözleşme süreçlerini veya hukuki talepleri takip edilebilmesi, dernek üyeliğine  uygunluğun değerlendirilebilmesi, üyelerin memnuniyetine ilişkin aktivitelerini planlanabilmesi ve icra edilebilmesi, üyelerle iletişimde olunabilmesi, üyelerinin meşru menfaatlerinin korunabilmesi, dernek aidat ödemelerinin kontrol edilebilmesi,  mevzuat ve ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında yasal yükümlülükleri yerine getirebilmesi amaçlarıyla  fiziki dosyalarda ve KVKK’ nun öngördüğü gerekli veri güvenlik tedbirlerini almak suretiyle elektronik ortamda tutularak işlenmektedir. MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen Kişisel Verileriniz, söz konusu amaç gerçekleşmiş olsa dahi ilgili mevzuat uyarınca belirtilen zorunlu saklama süreleri içerisinde saklanmaya devam edecektir. Kişisel Verileriniz ancak ilgili mevzuatın VERİ SORUMLUSU’na yüklediği saklama yükümlülüğü doğrultusunda belirtilen sürenin dolması ile MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ tarafından silinerek imha edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI VE HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILACAĞI

6698 sayılı KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda toplanan Kişisel Verileriniz, KVKK’nun 8. maddesine uygun olmak suretiyle;  MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ’nin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, üyelik işlemlerinin yapılabilmesi, üyelerin taleplerini veyahut şikayetlerinin takip edilebilmesi, sözleşme süreçlerini veya hukuki talepleri takip edilebilmesi, üyelerinin meşru menfaatlerinin korunabilmesi, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirebilmesi, akdi ve hukuki yükümlülükleri yerine getirebilmesi amaçlarıyla 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kapsamda, MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ işlediği Kişisel Verilerinizi;

 • Diğer Çalışanlarına,
 • Tedarikçilerine,
 • Mali Müşavir, Vergi ve Finans Danışmanları ve Denetçiler
 • Hukuk Danışmanı
 • IT danışmanına
 • Hizmet sunucuları
 • Kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
 • Yargı Makamlarına aktarılabilecektir.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’ nun 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınızdan kullanmak istediğiniz haklar ya da talepler olması durumunda; KVKK’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir şekilde belirttiğiniz yazılı başvurunuzu, ıslak imzalı olarak ve kimliğinizi ispat edecek belgelerle birlikte, “www.med.org.tr” internet sitesinde yer alan “Bağlarbaşı Mah. Sakızağacı Sok. Aydınlar İş Merkezi No:36 İç Kapı No: 309 Maltepe/İstanbul” adresine bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla gönderebilir veya güvenli e-imza ile imzalayarak “Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.” mail adresine iletilebilir veyahut KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurularınızda, ad- soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

RIZA ve ONAY

İşbu Aydınlatma Metnini okuyarak kabul ettiğinizde, MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ’nin gerçekleştirdiği veri işleme süreci hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu, KVKK tarafından hüküm altına alınan haklarınızı öğrendiğinizi ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ tarafından İŞLENMESİNE özgür ve hür iradenizle rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Aydınlatma Metnini okuduktan sonra kabul etmeme hakkına sahipsiniz.

MEDİKAL ESTETİK DERNEĞİ, KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” GDPR kapsamında “KONTROLÖR” sıfatıyla bildirmektedir.

Saygılarımızla.


 

En Yakın Hekim Nerede